çatdırılmaq

çatdırılmaq
«Çatdırmaq»dan məch. Məktub vaxtında çatdırıldı. Əmanət sahibinə çatdırıldı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • çatdırılma — «Çatdırılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitirilmək — məch. Axıra çatdırılmaq, tamamlanmaq, başa çatdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşitdirilmək — məch. Hiss etdirilmək, qulağına çatdırılmaq, xəbərdar edilmək, bildirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • getmək — f. 1. Addım ataraq hərəkət etmək; yerimək, addımlamaq. Asta asta getmək. İti getmək. Piyada getmək. Yolla getmək. Yanınca getmək. // Bir yerdən başqa yerə varmaq. Şah Səlməxatuna işarə etdi ki, hərəmxanaya getsin. . M. F. A.. <Kərbəlayı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irişdirilmək — məch. Bir birinə çatdırılmaq, bir biri ilə qovuşdurulmaq, yetişdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamamlanmaq — məch. 1. Tam hala gətirilmək, kəsir və nöqsanları aradan qaldırılmaq, çatışmayan yerləri düzəldilmək. Ev tikilib tamamlandı. 2. Tamam olmaq, sona yetirilmək, axıra çatdırılmaq, bitirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vardırılmaq — məch. Çatdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetirilmək — məch. Çatdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”